Značilnosti zvočne podobe govora

Prevladujoči vtis govora

Omejeno naraščanje in padanje glasnosti, ohlapen, neizoblikovan način govorjenja

Lenoba, brezbrižnost

Pretirani poudarki, odsekan ritem

Neobvladani gibi

Spremenljiva hitrost govorjenja

Razburjenje, neuravnovešenost, premalo samozavesti

Nepravilno spreminjanje glasnosti in prazen glas

Malo življenjske moči

Velike spremembe glasnosti

Poudarjeno čustvena naravnanost

Majhne spremembe glasnosti

Pičlo čustveno doživljanje, discipliniranost

Globok, doneč glas

Samodokazovanje

Pazljiva in izrazita izgovorjava

Zavestna, disciplinirana naravnanost, malo življenjske moči

Neizrazito govorjenje

Naravnost, nemarnost

Da nas bodo drugi dobro razumeli, moramo imeti pravo hitrost govora, ustrezno višino in barvo glasu, primerno izgovorjavo in pravilno dihanje. Hitrost prilagodimo pomembnosti informacije in sicer, ko govorimo nekaj pomembnega govorimo počasneje, pri manj pomembnih informacijah pa je tempo lahko hitrejši. Tudi višino glasu moramo prilagoditi pomembnosti informacije in sicer, ko govorimo o bolj pomembnih informacijah, govorimo z višjim glasom, na ta način namreč poslušalce bolj pritegnemo. Barva glasu kaže na različna čustvena razpoloženja; ko smo jezni, bo naša barva glasu drugačna, kot če bomo veseli. Na posamezen odtenek barve glasu ne moremo vplivati, saj se barva glasu spreminja z leti, če smo utrujeni ali zaradi kajenja. Lahko pa vplivamo na način izgovorjave besed in sicer moramo besede izgovarjati čim bolj čisto in natančno, brez zatikanja in nelogičnega ustavljanja sredi misli.[1] Tudi naša drža in stoja vplivata na razumevanje pri govoru. Če govorimo stoje, moramo glavo držati pokonci, brado imamo v višini pogleda, ramena vzravnana in rahlo potisnjena nazaj, trebuh potegnemo navznoter, roke imamo spuščene ob straneh, dani spustimo, prste obrnemo navzdol in jih rahlo razmaknemo. Noge in kolena vzravnamo, med nogami naj bo rahel razmik. S pokončno držo bomo naredili boljši vtis in spodbudili zaupanje pri poslušalcih.[1]

Poslovna darila

S poslovnimi darili pokažemo naklonjenost do sodelavcev, poslovnih partnerjev in drugih ljudi, s katerimi sodelujemo. Darilo lahko pomeni izkazovanje pozornosti, potrditev dobrih medsebojnih odnosov, izražanje hvaležnosti, spoštovanja in zaupanja. Nekatere države imajo uzakonjene vrednosti, do katerih sme zaposleni sprejeti darilo. V državnih institucijah so ta pravila še bolj natančno določena. V Sloveniji je omejitev določena v javni upravi in sicer javni uslužbenec ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem službe, razen protokolarnih in priložnostnih daril manjše vrednosti, katerih vrednost ne presega 62,59€. Ob sprejemu darila mora uslužbenec izpolniti poseben obrazec. Pri obdarovanju pazimo, da obdarovanca nikoli ne vprašamo, kaj želi, da ne izbiramo predragocenih ali preveč osebnih daril, ne podarjamo cenenih promocijskih daril pomembnim partnerjem, ne podarjamo dveh ali več cenenih daril, ne podarjamo denarja in darilo naj ne bo zavito v celofan ali pentlje. Darilo mora izkazovati pozornost, prijazno gesto, z njim skušamo izboljšati odnos do obdarovanca. Izročimo ga lahko ob poslovnih stikih in pomembnih obletnicah organizacije.

Organizacija poslovnega sestanka

Pri organizaciji poslovnega sestanka moramo upoštevati določena pravila. Pred samimi sestankom določimo namen in cilj sestanka, izberemo prave udeležence in primeren kraj in čas. Vodja sestanka naredi scenarij, kjer določi cilj, konkretno vsebino ter merila. Vsebino in dnevni red sestanka mora poslati udeležencem vnaprej in sicer tri do pet dni pred sestankom, da se le-ti lahko nanj ustrezno pripravijo. Število točk dnevnega reda naj ne bo preveliko, vsaka točkdnevnega reda pa mora biti pomembna za doseganje cilja sestanka. Prostor za sestanek naj bo urejen, čist in prezračen, poskrbeti moramo tudi za zadostno število stolov. Na mizo damo pripravljene kozarce in napitke. S kavo se udeležencempostreže, ko že vsi sedijo, in sicer vsakemu posebej, z desne strani. Na internem sestanku se najprej postreže vodji, nato pa ostalim po rangu. Na sestanku s poslovnimi partnerji se najprej postreže glavnemu gostu, nato gostitelju, nato pa izmenično vsem ostalim udeležencem. Vodja ali sklicatelj sestanka lahko določi tudi sedežni red na sestanku. Goste vedno posedemo tako, da ne gledajo v vrata, temveč imajo lepši pogled – pogled na okno. Gostujoče posedemo skupaj, saj tako lažje pregledujejo dokumentacijo ali se dogovarjajo med seboj. Če organiziramo sestanek s tremi različnimi poslovnimi partnerji, jih posedemo za mizo v obliki črke U. Tako ima vsaka skupina svoj prostor mize. Vodja sestanka potek ves čas usmerja v začrtano smer, udeleženci pa sodelujejo pri razpravi. Na koncu vodja povzame dosežene cilje sestanka, sprejetesklepe in nosilce izvedbe ter se vsem zahvali za udeležbo.

Pravila vedenja v drugih državah

Poznavanje tujih poslovnih navad pripomore k boljši komunikaciji s tujimi poslovneži, omogoča uspešno vodenjerazgovora in odnosa v dolgoročno uspešno sodelovanje. Velja splošno pravilo, da smo, če poslujemo z zahodnimi poslovneži, lahko bolj odkriti in neposredni pri izražanju naših poslovnih želja in potreb, ker je poslovno okolje bolj podobno domačemu; bolj ko se oddaljujemo v arabsko, azijsko in drugo poslovno okolje, bolj moramo biti potrpežljivi in previdni, da koga nehote ne užalimo. Šale so odličen način prebijanja ledu in ustvarjanja dobrega vzdušja, vendar so ponekod neprimerne, na primer šale na račun vere in običajev na vzhodu. Pri pošiljanju čestitk velja, da se poslovnim strankam po svetu lahko vošči naše praznike – na primer novo leto, vendar ne verskih (npr. božič). Če stranko poznate, je zelo primerno, da ji čestitate za njihove praznike in ji tako izkažete še večjo pozornost. Navade in pogajalske taktike se po svetu močno razlikuejo, ravno tako je različna tudi govorica telesa in obrazna mimika po narodih. Enaki gibi in izrazi imajo v različnih deželah različen pomen

Koledar je sestav določevanja datumov k pripadajočim dnevom, oziroma velikokrat razdelitev leta. Datumi lahko temeljijo na zaznavnem gibanju astronomskih teles. Do nekako srednjega veka je bila glavna naloga astronomov izdelava koledarjev za družbene, zgodovinske in kronološke potrebe, čeprav ta naloga tudi danes ni zamrla.

Veliko koledarjev je neperiodičnih, vendar nekateri koledarji (še posebej na primer majevski koledar) poznajo začetek ponovnega štetja

Koledarski sestavi

Koledarji, ki so v rabi na Zemlji so največkrat Lunini, Sončevi, lunisolarni, planetni ali poljubni.

Lunin koledar je usklajen z gibanjem Lune (lunine mene); primer je muslimanski koledar.

Sončev koledar temelji na opazljivih spremembah letnih časov, ki so usklajeni z gibanjem Sonca; primera sta perzijskikoledar in Hajamov koledar.

Lunisolarni koledar je usklajen z gibanjema Lune in Sonca; primer je judovski koledar.

Planetni koledar je določena časovna doba, ki temelji na več vidnih gibljivih telesih na nebu; primer je teden.

Poljubni koledar ni usklajen z nobenim gibanjem telesa na nebu; primer je julijanski dan, ki ga uporabljajo astronomi, (ne smemo ga zamenjevati z julijanskim koledarjem).

Obstaja nekaj koledarjev, ki so usklajeni z gibanjem Venere kot so nekateri starodavni egipčanski koledarji. Uskladitevglede na Venero se je verjetno pojavila prvenstveno pri civilizacijah blizu ekvatorja.

Namizni koledarji služijo predvsem za zapisovanje raznih pomembnih dogodkov, sestankov, rojstnih dni, zato so tudi oblikovani tako, da imajo pri vsakem dnevu posebej dovolj prostora za označbe. Namizni koledarji so različnih oblik in velikosti. Lahko imajo zložljivo kartonsko steno, lahko so v obliki piramide ali kot namizna podložna mapa. Imajo tudi različne vezave, kot je vezava s špiralo ali skupaj zlepljeni listi.

Žepni koledar je najpogosteje velikosti 85 x 55 mm, tako da ga imamo lahko shranjenega kar v žepu ali v denarnici. Sprednja stran koledarja največkrat služi kot vizitka ali reklama, na zadnji strani pa so meseci, ki imajo z barvo označenepraznike. Ti koledarji so obojestransko plastificirani. Ob koncu leta pa lahko služijo kot poslovno darilo.

Stenske koledarje med seboj ločimo po obliki (format, papir, vezava), po vsebini (letni, polletni, četrtletni, mesečni) in po uporabnosti (dekorativni, informativni). Glede na obliko jih delimo na enolistne koledarje (vsi meseci na eni strani), tridelne poslovne koledarje (prikaz prejšnjega, sedanjega in naslednjega meseca), 6-listni koledar (dva meseca na eni strani), 12-listni koledar (vsak mesec na svoji strani) in ležeči koledar (lahko je enolistni ali večlistni). Glede na tematikostenske koledarje ločimo na živalske, rastlinske, pokrajinske, urbane, arhitekturne, avtomobilske, modne, športne, umetniške, osebne stenske koledarje.

Enolistni stenski koledar je navadno velikosti A3 (29,7 × 42,0 centimetra), tako da je zaradi svoje velikosti viden že na daleč in se lahko uporablja kot plakat oziroma reklama. Lahko je pokončne ali ležeče oblike. Na vrhu je izrezana luknjica, da ga lahko pritrdimo na steno. Na njem so zapisana godovna imena in lune, označeni pa so tudi nedelje in prazniki

promocijska darila, novoletna darila, darila, darilca, božična darila, darilni boni, vizitke, oblačila, darilne vrečke

Tridelni stenski koledarji so velikosti 32 x 69 centimetrov. Prikazujejo prejšnji, sedanji in naslednji mesec. Listi so lepljeni drug na drugega, tako da jih lahko trgamo, ko mesec preteče. Zraven je tudi označevalec datumov, ki ga z vsakimnovim dnem prestavimo. Na vrhu pa imamo prostor za dotisk, ki navadno služi za reklamo.

promocijska darila, novoletna darila, darila, darilca, božična darila, darilni boni, vizitke, oblačila, darilne vrečke

Optimizacija spletnih strani (SEO) je postopek, ki se uporablja v procesu izdelave spletnih strani, je proces zboljšanjavidljivosti spletišča ali spletnih strani na spletnih iskalnikih prek naravnih oz. neplačanih (organskih ali algoritemskih) iskalnih rezultatov. Vsak spletni iskalnik ima svoja pravila razvrščanja zadetkov, ki se izpišejo, ko vpišemo želen iskalni pojem. Nekatera pravila so javno objavljena, nekatera pravila so predmet špekulacij na medmrežju, nekatera pa so strogovarovana tajnost. Pravila se stalno spreminjajo in prav zato je optimizacija spletnih strani dinamičen proces, ki zahtevastalno prilagajanje vsebin spletnih strani. Cilj optimizacije spletnih strani je torej doseči čim večje rangiranje za iskalnepojme, določene z analizo ključnih besed. Druge oblike optimizacije kot na primer ciljano oglaševanje se osredotočajo na plačljive iskalne rezultate. Prej oz. višje kot se spletna stran pojavi med iskalnimi zadetki, več uporabnikov spletnegaiskalnika bo obiskalo spletno stran. Optimizacija lahko vključuje iskanje po slikah, lokalno iskanje, iskanje po videih, iskanje po novicah in panožno specifično navpično iskanje. Na tak način spletna stran pušča svojo digitalno sled. Kot strategija spletnega oglaševanja SEO razišče, kako iskalniki delujejo, kaj ljudje iščejo, katere iskalne izraze uporabljajo in kateri iskalniki so najbolj popularni. Optimizacija spletne strani lahko pomeni prirejanje vsebine, HTML strukture in ustreznih meta oznak z namenom povečanja relevantnosti ključnih besed in lažjega indeksiranja iskalnikov. Še eden od načinov optimiziranja je povečanje števila povratnih povezav.

Kratica SEO optimizacija označuje optimizerje iskalnikov (ang. “search engine optimizers”). Izraz so prevzeli svetovalci, ki po naročilu strank opravljajo optimizacijo spletnih strani, ter zaposleni, ki to opravljajo v podjetjih. Optimizerji lahko svoje storitve ponudijo kot samostojno storitev ali kot del širše oglaševalske kampanje. Za učinkovito optimizacijo je pogosto potrebno popraviti HTML kodo in vsebino strani, zato so metode optimizacije velikokrat že vključene v razvoj spletišča in njegov dizajn. Izraz “iskalniku prijazno” opisuje dizajne spletišč, menije, sisteme za upravljanje vsebin, slike, videe, aplikacije spletnega nakupovanja in ostale elemente, ki se jih lahko optimizira za boljšo izpostavljenost iskalnikom. Pri optimizaciji spletnih strani pa se običajno uporablja tudi veliko zunanjih orodij (analiza ključnih besed, orodja za preverjanje profila povratnih povezav, orodja za merjenje pozicij v iskalnikih, vtičniki na urejevalnikih spletnih vsebin…).

Druga tehnika optimizacije, imenovana “black hat SEO” (to je izraz, ki se uporablja za neetične oziroma zavajajočetehnike optimizacije strani. Te vključujejo neželeno pošto ali kršenje pravil, ki jih zahtevajo iskalniki)[1] oz. “spamdexing”, uporablja metode, kot so “farme povezav” (Originalen izraz je “link farm”, pri čemer gre za spletno stranali skupino strani, ki umetno ustvarja zunanje povezave, koristne pri optimizaciji strani)[2], “kopičenje ključnih besed” ali “article spinning”. Te metode zmanjšuje relevantnost iskalnih rezultatov in uporabniško izkušnjo z iskalniki. Iskalnikistrani, ki uporabljajo to tehniko, izločijo iz rezultatov.

We are pekidi.com Inc®

We are delighted to have you among us. On behalf of all the
members and the management, we would
like to extend our warmest welcome and good wishes!

fiat eper spare parts catalog
Spare parts Catalogue

We offer to all our customer free access to spare parts catalog with option of searching true VIN numbers.

Working Hours
Support mail 24/7

e-mail: helpdesk@pekidi.com

What We Do

DESIGN

90%

DEVELOPMENT

95%

SUPPORT

97%

STRATEGY

80%

01

Auto Maintenance Services​

Manuals, Elarning, repair manuals...

02

vag bmw catalogue

Vag and Bmw catalogue

03

Read/Write ECU system

Chiptuning

04

System Diagnosis & Repair​​

App to delete erros from ecu system

05

Air Conditioning Services​​

Help with repairs

06

Tires & Wheel Balancing​​

Why Choose Us

Expert Engineers
Experience Skills
Guarantee Service
Trusted Work

Request Call Back

Our Customer Say

One of the kind!!!

Howard Chavez​
super service, fast response and support
Lucas Elliot
4.6/5
4.5/5
4.4/5
4.7/5

Fiat eper catalog :: With donation become VIP member

Support 24/7

eper fiat catalog

Vžigalniki

Vžigalniki so nadvse nepogrešljivi ne samo za kadilce, pač pa jih navadno potrebujemo v vsakem gospodinjstvu in na vsakem koraku. Nikoli ne veš, kje bo potreben ogenj, prižig sveč, papirja, vej in ostalih stvari. Zatorej je dobro, da si, v kolikor še nimaš ali pa potrebuješ novega, svoj vžigalnik priskrbiš tudi ti. Poleg funkcionalnosti in uporabnosti se pri izbiranju novega vžigalnika lahko poigraš tudi z barvami, oblikami, poslikavami in motivi.

Preden izbereš in dokončno pokažeš na izbrani vžigalnik, natančno preberi, kakšnega si praktično ogleduješ. Vsem dobropoznani so denimo vžigalniki na kremen, povsem preprosti in enobarvnih oblik. Priljubljeni so tudi raznobarvni prozorni, vse pogosteje pa posegamo po elektronskih. Kakor koli že, katerega koli izbereš, pazljivo pazi pri njihovi uporabi. Namreč kljub precizni izdelavi in zaščiti, se z ognjem še vedno lahko prehitro raniš in opečeš.

Poleg priročnih, majhnih, žepnih vžigalnikih so izjemno praktični in uporabni tudi večji gospodinjski. Tudi pri slednjihlahko izbiraš med klasičnimi ali elektronskimi, prav tako pa se lahko tudi na tem mestu odločaš med raznolikimi barvami, poslikavami in motivi. Ravno zato pri vžigalnikih domišljiji praktično lahko pustiš prosto pot, najdeš pa jih na vsakem koraku. Ker je ponudba le-teh iz dneva v dan večja, včasih slednje privede do neizogibne zmede in neodločnosti. Da pa se temu vendarle lahko spretno izogneš, smo ti na največji spletni strani koledarji.shop pripravili primerjalno zbirko oziroma pestro paleto atraktivnih in praktičnih vžigalnikov. Na takšen način ti ne bo potrebno hoditi po raznovrstnih trgovinah in vžigalnike po spominu primerjati med seboj, pač pa jih le z nekaj kliki povsem enostavno iz domačega naslonjača lahko primerjaš tako po obliki, velikosti kot tudi po njihovi praktičnosti in vsestranskosti.